Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi
Ekrem Sport Tekstil Spor Malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Müşteri arasındaki sanal ortamda yapılan 'Satış Sözleşmesi'dir.
Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satışını yaptığı, aşaıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
Ekrem Sport Tekstil Spor Malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ 
Tüm üyeler Ekrem Sport Tekstil Spor Malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasının e-ticaret mağazası www.ekremspor.com.tr'ye üye olup alışveriş yapan tüm ALICIlar. (Bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ 
Mal,Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Markası, Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler ALICIya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimati için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmasi şarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmeşinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICIya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI, 7(yedi)gün içinde ALICIya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarin ALICInın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI veveya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi veveya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7(yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7(yedi) günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçeklestirikdikten sonra) ALICInın mail adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde -6
CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda KDV(katma değer vergisi) ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kirtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajinın açılmamış, bozulmamiş ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.